Verksamheten startade 1991 som en revisions- och redovisningsbyrå. Under 2006 övergick verksamheten till ett nybildat bolag där utbudet av tjänster inriktades på revision och konsultationer. Kunderna representeras av olika branscher. Bolaget ägs av Maggie Fagergren som varit aktiv i branschen sedan 1985.

* godkänd revisor
* auktoriserade redovisningskonsult
* ansvarsförsäkrad
* Norstedts Juridik med Bokslut/Årsredovisningar
* tar fram affärsplaner
* BL Skatt, Visma administration och revision
* värderar och förmedlar företag och kommersiella fastigheter samt utför kvalificerade tjänster vid överlåtelser.

Maggie

Aktuellt